Misyon ve Vizyon

Misyon

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasını; mahalli idarelerin merkezi idare ile olan ilişkilerinin etkin olarak düzenlenmesisi, yönlendirilmesini, koordinasyonu ve denetimini; dernekler, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerin insan odaklı bir yönetim anlayışı ile yürütülmesini misyon edinmiştir.

 

Vizyon

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, bu  misyonuna uygun olarak  Anayasa, temel insan hak ve özgürlükleri   ile Avrupa Birliği normları kapsamında; çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler konusundaki çalışmaların geliştirilmesini, buna bağlı olarak yapılan hizmetlerin etkinleştirilmesini, yasal düzenlemelerin yenilenmesini amaçlamaktadır.

Çağdaş bir çalışma yaşamı oluşturulması, işsizliğin azaltılması, çalışanların refahının ve çalışma koşullarını geliştirilmesi, sürdürülebilir, adil bir sosyal güvenlik sisteminin yaratılması  hedeflenmektedir.

Engelli istihdamının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleştirilmesi,kayıt dışı çalışmanın azaltılması ve önlenmesi ile korunmaya muhtaç çocuklar,gençlere verilen hizmetler başta olmak üzere toplumsal hizmetlerin geliştirilmesi İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaktadır.