İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 10/04/2019 TARİHİNDE ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ LEFKOŞA ŞUBESİ’NİN YAPMIŞ OLDUĞU GREVDE BAHSİ GEÇEN SORUNLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 10/04/2019 TARİHİNDE ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ LEFKOŞA ŞUBESİ’NİN YAPMIŞ OLDUĞU GREVDE BAHSİ GEÇEN SORUNLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

İçişleri Bakanlığı, 10/04/2019 tarihinde Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nin yapmış olduğu grevde bahsi geçen sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Halkımızın malumu olduğu üzere Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa şubesi 1970’lerin sonlarına doğru önce Sosyal Konut Müdürlüğü olarak inşa edilmiş, 1980’lerin sonunda da mevcut ön bina ek olarak yapılarak Şehir Planlama Dairesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu binaların çatıları, o dönem asbest malzemeyle inşa edilmiştir. 

Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Şubesi binasının asbest olması ve eski bir bina olmasına ilişkin sorun, geçmiş dönemlerden miras kalan bir sorun olup uzun yıllardır gelen hiçbir hükümet tarafından çözülmemiştir. Bakanlığımız, göreve geldiğimiz ilk günlerde önce şubenin başka bir binaya taşınması konusunda çalışma yapmış, bu çalışmanın zaman alacağı ve projenin devam etmesi nedeniyle, Eylül 2018 tarihinde mevcut binanın iyileştirilmesi ve asbest çatının değiştirilmesinin sağlanması için proje ve maliyet keşif raporu çalışmalarını ayrıca başlatmıştır.

Bakanlığımız, gerek personelimizin sağlığı açısından gerekse çalışma ortamının huzuru açısında konuya önem vermekte söz konusu binanın iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaları tamamlamakta kararlıdır. Bunun için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binayla ilgili proje ve rapor talep edilmiş, akabinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nden de maliyet keşif raporunun hazırlanması istenmiştir.

Bakanlığımız bu süreçte sessiz kalmamış, kendi iş programı içerisinde var olan bu sorunun çözülmesi için adımlar atmıştır. Bahse konu keşif raporlarının ve projenin Bakanlığımıza sunulmasıyla birlikte de işlemler başlatılacaktır.

Personel ve araç sorunu noktasında da gerekli girişimler hali hazırda başlatılmıştır. Şehir plancısı ve mimar alımı için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde münhal ilan edilmiştir. Ayrıca, dört adet üçüncü derece mühendis alımı için de 15 Şubat 2019 tarihinde Başbakanlık’tan yetki talep edilmiştir.  İhtiyaç duyulan araçlarla ilgili olarak da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi nezdinde girişim başlatılmış olup, bunların neticeleri beklenmektedir.

Bakanlığımız, tüm ülke için hayati önem taşıyan ve ülkemizin planlamasını neredeyse tek başına sırtlayan Şehir Planlama Dairesi’nin yıllardır ihmal edilmiş bırakılmasına karşı gereken her türlü personel, altyapı ve ekipman iyileştirme, yenileme ve takviye çalışmalarını yapmakta olup, bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

Print
Posted: Nis 11, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Author: Seran AVUKAT
Tags: