GAZİMAĞUSA-İSKELE-YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI’NIN VİZYON VE STRATEJİLER ÇALIŞTAYI RAPORUNUN SUNUMU BUGÜN YAPILDI.

GAZİMAĞUSA-İSKELE-YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI’NIN VİZYON VE STRATEJİLER ÇALIŞTAYI RAPORUNUN SUNUMU BUGÜN YAPILDI.

GAZİMAĞUSA-İSKELE-YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI’NIN VİZYON VE STRATEJİLER ÇALIŞTAYI RAPORUNUN SUNUMU BUGÜN YAPILDI. 

Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Belediye Başkanları, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademiyi temsilen katılımcılar katıldı.

25-27 Şubat tarihlerinde  İmar Planına Yönelik Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nda ekonomik yapı, sosyal altyapı ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında yapılan değerlendirmelerin raporu Ekonomik ve Sosyal politikalar Merkezi Direktörü İzge Arısal ve Ekonomist Mertkan Hamit tarafından sunuldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars topanltıda yaptığı konuşmada, İmar Planı çalışmasına paydaşların birçoğunun katkı koyduğunu görmekten ve yoğun katılımla gerçekleşmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, zorlu emirname sürecinde Bakanlığın, Şehir Planlama Dairesi, belediyeler ve ilgili sektörlerin bu konuda istekli olduğunu ve herkesin amacının sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak olduğunu gördüklerini söyledi.

Baybars, emirnamenin süresi uzun olmayacak  ve 31 Aralık 2019’a kadar imar planının hayata geçeceği sözünü verdiklerini, Nisan ayı itibarıyla mevcut durum analizinden sonra stratejik hedef ve vizyonlar toplantısının raporunun izah edileceğini söyledi.

“RAPOR BÖLGE UMUT VERİCİ”

Raporda, her sektörün kalkınmasının, yeşil alanlarının ve iş hayatının düşünüldüğünü ve bir vizyon ortaya konduğunu ifade eden Baybars,  raporun bölge için umut verici olduğunu söyledi.

Raporun ortaya çıkmasında tüm katılımcılara teşekkür eden Bakan Baybars, her sektörden birçok kişinin çalışmayı sahiplendiğini ve katkı koyduğunu ifade etti.

Baybars, planın raporlama kısmında, olumlu-olumsuz taraflarımız, hangi sektörlere ne kadar önem verileceği, hangi alanların korunması gerektiği gibi soyut kavramlar olduğunu, bundan sonraki çalışmalarda planlama ekibinin mekana inerek bölgelerde harita üzerinde çalışma yapacağını belirtti.

HAZİRAN’DA HALKA AÇIK TOPLANTI

Bölgelerdeki çalışmalarda inşaat sektörüne bir açılım yapılacaksa altyapı, üstyapı ve mevcut imkanlarla nasıl büyüyeceği, nasıl dikey veya yatay büyüyeceğinin plana aktarılacağına dikkat çeken Bakan Baybars, Haziran’da planın taslağı halka açacakları toplantıdan sonra  bölgeye somut olarak faydasının görüleceği aşamaya geleceğini, yapacakları toplantıda katılımcılardan katkı koymaya ve planı sahiplenmeye davet etti.

“EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA HEDEFLERİ HARİTAYA YANSIYACAK”

Sektörel hedef ve stratejilerin raporda mevcut olduğunu, şimdi ise bunun mekana yansıtılması aşamasına gelindiğini vurgulayan İçişleri Bakanı, bu raporda oratay çıkan ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin somut olarak haritaya yansıyacağını belirtti.

Baybars, planlamaya dair verilerin harita ve bölgeler üzerinde şekilleneceğini ve imara ilişkin yapılaşma kurallarının da belirlendikten sonra halka açık toplantı için tüm bölge halkının katılım ve görüşlerinin alınacağına da dikkat çekti.

KARPAZ İMAR PLANI 2020’DE

Baybars, Gazimağusa sahil şeridinin tamamlandıktan sonra 2020 yılında Karpaz İmar Planı’nı çalışmaya başlayacaklarını, planlı şehirlerde sürdürebilir hayatlar yaşamaya doğru emin adımlar atacaklarını söyledi. Baybars sözlerini tamamlarken, Belediye Başkanlarına planı sahiplendikleri ve kurdukları ekip için teşekkür etti.

Print
Posted: Nis 17, 2019,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Author: Seran AVUKAT
Tags: