Hizmetler

Bakanlığımız Teşkilat Şemasında belirtilen tüm birimlerin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmesi ve birimler arası organizasyonu sağlamakla birlikte aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmektedir.

 • Yabancıların taşınmaz mal talepleri ile ilgili tüm işlemler.
 • Tasdik İşleri.
 • Birlikler Dernekler Siyasi Partilerin kaydı.
 • Ölüm Kayıtları.
 • Alkollü İçki İzinleri.
 • Kaymakamlıklardan gelen yabancı uyrukluların evlenmeleri.
 • Adalet Bakanlığı ile ilgili yazışmalar.
 • Suçluların İadesi.
 • Adres Tespiti.
 • Hali Araziler.
 • Şehitlik Anıtlar ve Atatürk Büstleri, köy sandıklarının yıllık bütçeleri ve teftiş raporları.
 • Gece Kulüpleri.
 • Mali İşler.
 • Yerel Yönetimler ile ilgili tüm konular.
 • Faaliyet Raporları
 • Bakanlık Personeli ile ilgili kadro işlemleri (izinleri, sağlık raporları vs.)
 • Burs – Seminerler – Kurs – yurt dışı temaslar
 • Ön İzinler (Oyun makineleri)
 • Av ve Yabani kuşlarla ilgili tüm işlemler
 • Tabanca İzinleri ve Ateşli Silahlar ile ilgili tüm yazışmalar
 • Sivil Savunma İşlemleri
 • Doğal afet kapsamındaki tüm zarar ve ziyanlar
 • Askeri Araçların yol açtığı zarar ve ziyanlar
 • Sahillerin Korunma – Plajların Denetimi
 • Muhaceret İşlemleri (T.C. ve Üçüncü Uyrukluların yurttaşlık, ikamet, çalışma ve ihraçları)