• 1978 Toprak Dağıtımı Tüzüğü (78 kB)

 • Akaryakıt ( Depolama, Nakliye, Satış) Tüzük (841 kB)

 • Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri Tüzüğü (21 kB)

 • Arazi Yangınları ile Mücadele ve Önlemler Tüzüğü (46 kB)

 • Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarnın Belirlenmesi Tüzüğü (14 kB)

 • Ateşli Silahlar Tüzük (86 kB)

 • Ateşli Silahların Teşhiri, Muhafazası, Tanzim ve Denetim Tüzüğü (1 MB)

 • Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü (336 kB)

 • Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü (1 MB)

 • BEDK’nın Görev ve Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü (43 kB)

 • Birleşik Kurul (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü (997 kB)

 • Birleşik Kurul (Oluşumu ve Gelişme Esasları) Tüzüğü (188 kB)

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Tüzüğü (1 MB)

 • Cezaevi Tüzüğü (270 kB)

 • Daimi İkamet İzni Değerlendirme Komisyonu Tüzüğü (123 kB)

 • Daimi İkamet İzni Tüzük (224 kB)

 • Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Tüzüğü (717 kB)

 • Eşdeğer Mal (Kurul ve Komisyonlar) Tüzüğü (84 kB)

 • Eşdeğer Mal Vermede Öncelikler Tüzüğü (1 MB)

 • Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Usul ve Esasları Tüzüğü (1 MB)

 • İskan Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü (31 kB)

 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tüzüğü (228 kB)

 • Kırsal Kesim Bölgeleri Tüzüğü (436 kB)

 • KKTC Yurttaşlık Tüzüğü (143 kB)

 • Konut Edindirme İdaresi Arsa ve-veya Arazi Bedeli Ödeme Tüzüğü (512 kB)

 • Konut Edindirme İdaresi Finans Temini ve Müteahhitlik Hizmeti Alım Tüzüğü (2 MB)

 • Konut Edindirme İdaresi Muhasebe Tüzüğü (5 MB)

 • Konut ve Kırsal Kesim Arsa Hak Sahipliliğinde Başvuru ve Sıralama Tüzüğü (4 MB)

 • Küçük İşyeri Tayininde İzlenecek Yöntem Tüzüğü (2 MB)

 • Kuzey Kibris (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapilan Alan Çalişmasindan Elde Edilen Verilerin Suçla Mücadele Bağlaminda Analizi (436 kB)

 • Merkezi Av Komisyonu Bütçesi ve Bütçenin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü (301 kB)

 • Merkezi Av Komisyonu Usul ve Çalışma Esasları Tüzüğü (2 MB)

 • Merkezi Av Komisyonu Usul ve Çalışma Esasları Tüzüğü (354 kB)

 • Mucahitler Mukavemetciler ve TBK Mensupları Haksahiplilik Tespit Tüzüğü (69 kB)

 • Münferiden Taşınmaz Mal Verilmesinde Kıstaslar Tüzüğü (1 MB)

 • Orman Arazisi (İcarlama ve Yönetim) Usul ve Esasları Tüzüğü (38 kB)

 • Plajlarda Kazaların Önlenmesi ve Cankurtarma İle İlgili Önlemler Tüzüğü (64 kB)

 • Planlama Onayı Tüzüğü (264 kB)

 • Rehabilitasyon Kredi Tüzüğü (2 MB)

 • Şartlı Tahliye Tüzüğü (590 kB)

 • Şartlı Tahliye Tüzüğü (97 kB)

 • Şartlı Tahliye Tüzük (590 kB)

 • Tahsis Amaçlı Konut Tüzüğü (630 kB)

 • Taiınmaz Mal Komisyonu Tüzüğü (2 MB)

 • Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Tüzük (135 kB)

 • Terkedilen ve Özel Bölgelerdeki Taşınmaz Mallar İle Yabancılara Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Tüzüğü (265 kB)

 • Toprak Dağıtımında Hak Sahipliliği Tesbiti Tüzğü (1 MB)

 • Tüfek Muhafazası ve Kapalı Mevsimde Karga ve Saksağan Mücadelesinde Kullanılmasına İlişkin Usun ve Esaslar Tüzüğü (3 MB)

 • Yabancı Taşınmaz Mallar Kira ve-veya Kullanma Bedeli Tüzüğü (2 MB)

 • Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü (93 kB)

 • Yol ve Binaları Düzenleme Tüzüğü (764 kB)