YASALAR

 • Adaçayı Yaprakları Koruma Yasası
 • Alçak Orman Arazilerinin Devir ve İcarı Yasası

 • Alkollü İçkiler Satış Yasası
 • Amme Menfaati Yararına Maksatlar İçin Mala Elkoyma Hakkında Kanun
 • Arazi Satışı Aynen İfa Yasası
 • Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası
 • Ateşli Silahlar Tüzük (246 kB)
 • Ateşli Silahlar Yasası (312 kB)
 • Basın Yasası (177 kB)
 • Bilgi Edinme Yasası (132 kB)
 • Cezaevi Disiplin Yasası (55 kB)
 • Daimi İkamet İzni Yasası (142 kB)
 • Doğum ve Ölümleri Kayıt Kanunu (293 kB)
 • Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası (236 kB)
 • Gece Kulüpleri Ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası (217 kB)
 • Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası (214 kB)
 • Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası (214 kB)
 • Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası (53-1989) (214 kB)
 • Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası (3-2002) (159 kB)
 • İmar Yasası (110 kB)
 • İskan Ve Rehabilitasyon Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası (544 kB)
 • İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası (584 kB)
 • İskeleler Yasası (98 kB)
 • İyi İdare Yasası (41 kB)
 • Kamu Derelerinin Korunması Yasası (35 kB)
 • Kamu Sağlığı (Köyler) Yasası sıl 287 Destebanlar Yasası (141 kB)
 • Kamu Yolları (Koruma) Yasası (83 kB)
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası (408 kB)
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası (408 kB)
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası (408 kB)
 • Keçiler Yasası (111 kB)
 • Kira (Denetim) Yasası (130 kB)
 • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası (163 kB)
 • KKTC Hukukuna Göre Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye veya KKTC Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi Yasası (112 kB)
 • KKTC ile TC Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (97 kB)
 • KKTC Pasaport Yasası (106 kB)
 • KKTC Yurttaşlarının Yurt Dışına Çıkılşarı (Düzenleme) Yasası (51 kB)
 • KKTC Yurttaşlık Yasası (160 kB)
 • Konut Edindirme Yasası (351 kB)
 • Köy (Ev Maksatları) Suları Yasası (149 kB)
 • Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası (160 kB)
 • Koyun ve Keçiler (Çobanların Ruhsatlandırılması ve Kontrolü) Yasası (80 kB)
 • Kuyular Yasası (121 kB)
 • Kuyular Yasası ()
 • Lisanslı Harita Kadastro Büroları ve Şirketleri Yasası (101 kB)
 • Mahkum Malları Yasası (142 kB)
 • Mala El Koyma Kanunu (228 kB)
 • Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası (68 kB)
 • Meyve Ağaçlarını Koruma Yasası (51 kB)
 • Mezarlıklar Yasası (70 kB)
 • Muhaceret Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası (54 kB)
 • Mülki Yönetim Ve Bölümleri Yasası (180 kB)
 • Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek Veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan Ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiye Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri Ve Kaydedilmesi Yasası (112 kB)
 • Nüfus Kayıt Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası (36 kB)
 • Olağanüstü Durum Süresince, Türk Cemaatine Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa (80 kB)
 • Orman Arazisi (İcarlama ve Yönetim) Yasası (76 kB)
 • Orman Arazisi (İcarlama ve Yönetim) Yasası (76 kB)
 • Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası (50 kB)
 • Özel Huzurevi Yasası (198 kB)
 • Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası (119 kB)
 • Sahilleri Koruma Yasası (66 kB)
 • Sahilleri Koruma Yasası (66 kB)
 • Sakinlerin Kaydı Yasası (37 kB)
 • Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası (344 kB)
 • Şehit Aileleri v Malüllere Yardım Yasası (77 kB)
 • Şehitlikler ve Anıtlar Yasası (101 kB)
 • Sendikalar Yasası (302 kB)
 • Sokaklarda ve Evden Eve Yardım Toplama Yasası (77 kB)
 • Sosyal Güvenlik Yasası (810 kB)
 • Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, görev ve çalışma esasları) Yasası (341 kB)
 • Sosyal Yardımlar Yasası (88 kB)
 • Suç İşleyen Çocuklar Yasası (198 kB)
 • Suç İşleyenlerin Gözetim Altında Bulundurulması Yasası (124 kB)
 • Sulama Örğütleri (Kuruluş ve Görevleri) Yasası (142 kB)
 • Tapu Ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasası (89 kB)
 • Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası (94 kB)
 • Tapu Ve Kadastro Dairesi (Harç Ve Ücretler) Yasası (94 kB)
 • Tapu Ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası (426 kB)
 • Tasdik Memurları Yasası (68 kB)
 • Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama Ve Değerlendirme) Yasası (132 kB)
 • Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası (634 kB)
 • Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası (564 kB)
 • Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası (102 kB)
 • Taşınmaz Mal Satışlarının Kısıtlanması Yasası (69 kB)
 • Taşınmaz Malların Takası ve İadesi Yasası (147 kB)
 • Terekelerin İdaresi Yasası (266 kB)
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası (99 kB)
 • Toplu İş Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası (160 kB)
 • Toplumsal Cinsiyet Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası (437 kB)
 • Türk Aile Mahkemeleri Yasası (170 kB)
 • Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu (81 kB)
 • Türk Cemaati Soyadı Kuralı (66 kB)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşgücü Andlaşması (Onay) Yasası (126 kB)
 • Tüzel Kişiler (Taşınmaz Mal Kayıt) Yasası (62 kB)
 • Uzun Vadeli Kira Yöntemiyle Taşınmaz Mal Edinme Yasası (75 kB)
 • Vasiyetnameler ve Veraset Yasası (191 kB)
 • Vergi Kadastro Yasası (47 kB)
 • Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasası (90 kB)
 • Yabancıdan Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydı Yasası (122 kB)
 • Yabancılar ve Muhaceret Yasası (50 kB)
 • Yabancıları Evnelnmesi Yasası (88 kB)
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası (230 kB)
 • Yakacak Odun Sahaları Yasası (59 kB)
 • Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası (293 kB)
 • Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası (223 kB)
 • Yurttaşlık Yasası (159 kB)
 • Zeytinler ve Başka Ürünler (Koruma ) Yasası (45 kB)
 • Zorla Mal İktisabı Yasası (211 kB)
 • Zorla Mal İktisabı Yasası (211 kB)