Dernekler ve Birlikler

Dernekler ve Birlikler

Dernekler ve Birlikler

Ülkemizde bir derneğin kurulması Dernekler Yasası çerçevesinde düzenlenmiştir.
Kurucu üyeler kurmayı tasarladıkları dernek için bir tüzük yaparlar ve bu tüzüğü imzalayarak kabul ederler.

Kurucu Heyetin, derneğin tescili ve sicile kaydı için, dernek tüzüğünde derneğin yönetim merkezi olarak belirtilmiş yerleşim biriminin bağlı olduğu ilçenin Kaymakamlığına yazılı olarak müracaatta bulunması gerekmektedir.
Kaymakamlıklar söz konusu müracaatı alarak sicil kaydı yapılması ve tescil edilmesi için Bakanlığa gönderir.

Bakanlık, sicil kaydının yapılması ve tescil edilmesi için müracaat etmiş derneğin kurucu üyeleri ile ilgili soruşturmasını ve Dernek Tüzüğü’nün Yasaya uygunluk yönünden incelemesini tamamlayarak Kaymakamlığa yollar.

Bakanlığı onayı ile Kaymakamlık tarafından uygun bulunması halinde, müracaatçı dernek K.K.T.C. Dernekler Siciline kaydedilir.

            Lefkoşa'daki Faal Dernekler (79 kB)

Girne'deki Faal Olan Dernekler (59 kB)

Gazimağusa'daki Faal Olan Dernekler (550 kB)

Güzelyurt'taki Faal Olan Dernekler (42 kB)

İskele'deki Faal Olan Dernekler (287 kB)