Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği kriterleri ile temel hak ve hukuk çerçevesinde mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasını; mahalli idarelerin ve yerel yönetimlerin merkezi idare ile olan ilişkilerinin etkin olarak düzenlenmesini, yönlendirilmesini, koordinasyonu, denetimini ve ekonomik bağlamda güçlendirilmesini, imar bakımından daha düzenli şehirler oluşturulmasını, dernekler, nüfus ve yurttaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerin insan odaklı bir yönetim anlayışı ile yürütülmesini misyon edinmiştir.

 

Vizyon

İçişleri Bakanlığı, bu  misyonuna uygun olarak  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, temel insan hak ve özgürlükleri ile Avrupa Birliği kriterleri kapsamında; daha güçlü daha çağdaş mahalli ve yerel yönetimler, ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde yapılacak nüfus politikası ile yurttaşlık yasasını tadil etmek, imar planlı ve daha düzenli şehirler, gençleri kucaklayan, önü açık, kendi ayakları üzerinde durabilen ve geleceği parlak daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmayı kendine vizyon edinmiştir.