Kaymakamlık Projeleri

Kaymakamlık Projeleri

Kaymakamlık Projeleri

Köy Gelişim Projesi

Projenin Hedefi: Kırsal kesim yerleşim alanları içerisinde bulunan köylerin, belirlenecek temalara göre coğrafik ve kültürel yapıları dikkate alınarak, planlı programlı gelişmelerini sağlamak, ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerini yükseltmek, milli gelirden bölgeye düşen payı artırmak, yanı sıra devletin sunmakta olduğu hizmetlere erişimi kolaylaştırarak, köyün ve bölgenin yaşam alanlarını iyileştirmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda, pilot bölge olarak Kaleburnu köyü seçilmiş olup, İskele Kaymakamlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Dipkarpaz Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ile çalışmaya başlanmıştır.

Kesim Yerleşim Alanlarında, Köy Gelişim Bölgelerine Elektrik Altyapı Projesi

Projenin Hedefi: Köy gelişim projeleri kapsamında oluşturulacak bölgelere elektrik aydınlatma altyapısının sağlanması hedeflenmektedir.

Hali Ve Hazine Malı Arazilerde Oluşturulan Hayvancılık Bölgeleri Alt Yapı Projesi

Projenin Hedefi: Kaymakamlıklar, Belediye, Üreticiler ve Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü ile birlikte Kırsal Kesim bölgelerinde öncelikle köy içinde bulunan Hayvan Barınaklarının köy dışına çıkarılması amacıyla Organize Ağıl Bölgeleri’nin altyapılarının tamamlanarak hayvan barınaklarının meskun mahal dışına çıkarılması elektrik, su ve yol altyapılarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Dere Yatakları, Göletler ve Ova Yollarının Islahı Temizlenmesi ve Tapu Kayıtlarına İşlenerek Korunması Projesi

Projenin Hedefi: Tapu kayıtlarında bulunan derelerin, Ova Yollarının, Patikalar, Su evleklerinin tespit edilerek, dere ıslahının ve ova yollarının yapılan ön projeler kapsamında temizlik ve ıslah çalışmasının yapılması hedeflenmektedir.

Köy ve Mahalle Sakinleri Kaydı Ve Kaymakamlık Otomasyonu Projesi

Projenin Hedefi: Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası kapsamında Muhtarların tutmakla yükümlü olduğu Köy ve Mahalle sakinleri kütüklerinin, elektronik ortamda tutulması ve bundan elde edilecek verilerin Yüksek Seçim Kurulu dahil tüm devlet kurumlarının faydalanması sağlanacaktır. Ayrıca adrese dayalı sistem ile Kaymakamlık otomasyon sisteminin altyapısını oluşturacak ve hizmetlerin hızlı ve hatasız verilmesi sağlanacaktır.

Köy ve Mahalle Muhtarlık Bina İnşası Ve Altyapı Projesi

Projenin Hedefi: Mevcut yasalar çerçevesinde görev yapan muhtarların kullanacağı muhtarlık binalarının yapılması sağlanacaktır