KKTC İçişleri Bakanlığı

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

 

  • K.K.T.C'de vize ile kalış süresi, her defasında doksan günü ve her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
  • Yabancılara, süresi içinde K.K.T.C'den ayrılacaklarını göstermeleri ve bu tüzükteki diğer koşulları yerine getirmeleri halinde, sınır kapılarında ve limanlarında türüne göre en fazla doksan güne kadar vize verilebilir.
  • K.K.T.C’ ye gelmeden önce vize alması gereken ülke yurttaşlarının hangileri olduğu Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılır. K.K.T.C’nin Vize uyguladığı ülkeler: Ermenistan, Nijerya ve Suriye’dir. Bu ülke vatandaşlarının yurtdışı K.K.T.C temsilciliklerinden geliş amaçlarını da belirten vize alarak K.K.T.C’ye giriş yapmaları gerekmektedir.
  • İkamet izin türlerinden birisine başvurmak amacıyla vize verilmesi uygun görülenlerden, ayrılacaklarını göstermeleri istenmez.
  • Ülkede yasal izinli olanlar ile 12'nci madde uyarınca ikamet izni muafiyeti olan yabancılardan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte vize istenmez.
  • Vize başvurusunda bulunan yabancılardan, giriş limanlarındaki Muhaceret Memurunun takdirine göre, bilgi veya belgeler istenebilir, sorumlu birim tarafından kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilebilir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişte sınır kapılarında verilen vize hangi şartlar ile uzatılabilir?

 

  1. Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelmiş olup, vize süresinden sonraki kalışlarına ilişkin ödenmiş rezervasyonlan bulunması ve makbuz sunmalan halinde vize süreleri rezervasyon süresi kadar ve en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde uzatılabilir.
  2. Ülkeye girişte, herhangi bir İkamet iznine başvuru niyeti olmaksızın vize almış olup, ülkede olduğu sürede ikamet iznine başvurmaya karar veren kişilerin, İkamet izin türlerinden herhangi birisinin koşullarını taşıdığına ve başvurusunun olumlu neticelenme ihtimali olduğuna kanaat getirilmesi halinde, girişte verilmiş olan vize süresi en fazla doksan güne tamamlanacak şekilde uzatılabilir.