KKTC İçişleri Bakanlığı

Öğrenci İkamet İzni

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

K.K.T.C'de Öğrenci ikamet izni almakla yükümlü kişiler kimlerdir?

•    Yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek olan yabancılar Öğrenci İkamet izni almakla yükümlüdür.

•    Üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin, öğrenci ikamet izni başvuruları, Daire'ye ait resmi internet sitesinde bu amaçla hazırlanmış olan uygulama üzerinden gerekli adımlar takip edilip tamamlanmak suretiyle yapılır.

Öğrenci ikamet izni online işlemler başvuru link:(https://icisleri.gov.ct.tr)

On sekiz yaşını tamamlamış olup da halen ortaöğretime devam eden yabancı öğrencilerin yapması gerekenler nelerdir?

  • Öğrenci ikamet izinleri Daire'ye bu hususta yapacakları başvuru üzerine ve ortaöğretime devam ettiklerini ispatlamaları neticesinde başka bir koşul aranmaksızın verilir.
  • Gerekli belgeler; Geçerli pasaport, geçerli öğrenci belgesi, vergi dairesine ödenen harç makbuzu
  • Devam eden uygulamada öğrencilerin Muhaceret Dairesine Öğrenci ikamet izni almak üzere bu belgeleri ile birlikte başvurması gerekmektir.
  • İzin alacak öğrencinin K.K.T.C'ye geçerli pasaport ile giriş yapması gerekmektedir.