İkamet İzni Alma Yükümlülüğünden Muaf Olan Yabancılar

İkamet İzni Alma Yükümlülüğünden Muaf Olan Yabancılar

İKAMET İZNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLAN KİŞİLER

İkamet izninden Muafiyet Belgesi alınması zorunlu durumlar nelerdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli kişiler ve Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler  ikamet izninden muaf olup, ülkedeki yasal izinli oldukları sürenin sona ermesinden itibaren en geç kırk gün içerisinde Daire'ye başvurarak İkamet izninden muafiyet belgesi almak zorundadırlar. İkamet izninden muaf olan kişiler, İkamet izinleri ve vizeler tüzüğünün resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde İkamet izninden muafiyet belgesi almaları zorunludur. Bu süre içerisinde muafiyet belgesi almamış olanlar, bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasa'daki para cezaları uygulanır.

 

Aşağıdaki yabancılar ikamet izni alına yükümlülüğünden muaftır.

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli kişiler.
 2. Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler.
 3. Ülkede velisi veya vasisi ile yaşamakta olan, on sekiz yaşını doldurmamış olan yabancılar.
 4. Ülkede yurttaş olan velisi veya vasisi ile yahut yasal izinli olan velisi veya vasisi ile yaşamakta olan on sekiz yaşından büyük, zihinsel engelli olan veya en az yüzde elli fiziksel engelli olan yabancı kişiler.
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
 6. Mavi kimlik sahibi olanlar ile Daimi İkamet izni Yasası uyarınca daimi ikamet izni sahibi olanlar bu izinleri devam ettiği sürece,
 7. Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca çalışma veya iş kurma izni sahibi olanlar, bu izinleri devam ettiği sürece.
 8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile diplomatik pasaport sahibi yabancılar.
 9. Yukarıdaki 8 numara kapsamındaki kişilerin ailelerinden, Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.
 10. Uluslararası kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik yabancı Misyonda geçici bir süreyle görevlendirilip Dışişleri Bakanlığınca muafiyeti bildirilenler  Uluslararası antlaşmalar uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde görev yapmak için atanmış olan personel ile eş ve çocukları.
 11. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan ve zorunlu askerlik görevini yerine getirenler dışındaki askeri personel ile onların eşleri, çocukları, anne ve babası.
 12. Tutuklu, hükümlü veya gözaltında olanlar, bu hallerinin devam ettikleri süre boyunca.