KKTC İçişleri Bakanlığı

Aile İkamet İzni

AİLE İKAMET İZNİ

İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü’nün 16. Maddesi’nde Aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile ikamet izni alacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

Destekleyici kimdir?

Aile birliği amacıyla K.K.T.C'ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen kişidir.

Aile ikamet izni maksatları bakımından destekleyici olarak kabul edilen kişiler kimlerdir?

(a) K.K.T.C yurttaşları,

(b) İkamet izni sahipleri,

(c) Daimi ikamet izni sahipleri,

( ç) İş kurma izni sahipleri,

(d) Öğrenci ikamet izni sahipleri,

(e) Çalışma izin sahipleri (en az son bir yıldır yasal izinli olmak koşuluyla)

Çalışma izin sahiplerinden en az son bir yıldır yasal izinli olmak koşulu aranmayan kişiler kimlerdir?

  1. Üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan ve bu amaçla Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca çalışma izni sahibi olanlar.
  2. Spor federasyonlarından birine bağlı olarak lisanslı sporcu olup, bu amaçla Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyannca çalışma izni sahibi
  3.  
  4. Elde ettiği aylık geliri yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin en az üç katı olanlar.

Aile ikamet izni alabilecek kişiler kimlerdir?

(a) Yurttaş olmayan destekleyicinin yabancı eşine,

(b) Kendisinin veya eşinin on sekiz yaşından büyük engelli yabancı çocuğuna,

(c) Destekleyici ve eşinin çalışıyor olması ve on iki yaşından küçük çocuklarının olması koşuluyla, destekleyicinin veya eşinin anne ve babasına,

(ç) Öğrenci ikamet izni sahibi olanların anne, baba ve eşlerine

(d) Öğrenci olmayan ve çalışmayan, yirmi üç yaşını doldurmamış olan bekar çocuklarına,

(e) Yurttaş olan destekleyicinin anne ve babası

Aile İkamet İzni ile ilgili başvuru koşulları: Bknz. İKAMET İZiNLERİ ve VİZELER TÜZÜGÜ 17.madde)

 

 

Destekleyicinin ikamet, çalışma veya iş kurma izninin iptal edilmesi durumda ikamet izni sahiplerinin durumu ne olacak?

Destekleyicinin ikamet veya çalışma veya iş kurma izninin iptal edilmesi durumda İkamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler yenilenmez.(Madde.23)