KKTC İçişleri Bakanlığı

Vize Türleri ve Süreleri

 

VİZE TÜRLERİ VE SÜRELERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen Vize türleri ve süreleri nelerdir?

Vize türleri ve süreleri şunlardır;

(a) Turizm Vizesi:

(i) Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, otelde veya başka bir konaklama tesisinde konaklayacak olanlar ile bu amaçla konut kiralamış olanlara bu husustaki beyanları üzerine en fazla otuz gün;

(ii) Bakan tarafından ayrıca kısıtlama getirilmemesi halinde, ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, bir yakınının evinde kalacak olanlara en fazla altmış gün,

 (iii) Bakan tarafından kısıtlama getirilmemesi halinde, ülkeye üçüncü dereceye kadar bir akrabasını ziyaret amacıyla gelenlere en fazla altmış gün,

(iv) Ülkeye resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla gelenlere, bu durumlarını ·göstermeleri halinde, gösterdikleri sürenin bir hafta fazlası ile sınırlı olarak verilir.

 (b) Staj, Kurs, Değişim Programı, Hizmet İçi Eğitim Vizesi: Ülkeye staj, kurs, öğrenci değişim programı ve hizmet içi eğitim amacıyla gelmek isteyen yabancılara, bu durumlarını belgelemeleri halinde, belgeledikleri sürenin bir hafta fazlası ile sınırlı olarak verilir.

(c) Çalışma izni Vizesi: Ülkeye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin ile gelmiş olan kişilere otuz gün süreli olarak verilir. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az iki yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.

(ç) İş Kurma izni Vizesi: Ülkeye iş kurma amacıyla gelen kişilere, iş kuracak sermaye sahibi olduğunu göstermesi halinde, otuz gün süreli olarak verilir.

(d) İkamet izni Vizesi: Bu tüzükteki ikamet izni türlerinden birisine başvurmak amacıyla ülkeye girecek olan yabancılara aşağıdaki koşullara göre, farklı bir süre öngörülmemişse doksan gün süreli vize verilir:

  1. Aile İkamet İzni Başvurusu İçin Vize: Aile ikamet izni için başvuru yapacak olan yabancılara, ülkeye girişlerinde bu amaçla geçerli olan ikamet izni vizesi verilir.
  2. Taşınmaz Mal Sahipliği Nedeniyle Vize: Taşınmaz Mal sahibi olduğuna dair tapu belgesi gösterenlere bu amaçla vize verilir.
  3. Öğrenci İkamet izni Başvurusu İçin Vize: Öğrenci ikamet izni almak üzere ülkeye gelen yabancılara, öğrenci kayıt veya ön kayıt belgesi sunmaları üzerine altmış gün süreli vize verilir.
  4. Adli ve İdari Amaçlı Vize: Ülkeye adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine gelenlere, bu görev süreleri kadar geçerli vize verilir.
  5. Bilimsel Araştırma Amaçlı Vize: Ülkeye bilimsel araştırma amacı ile gelenlere, bu gibi araştırma süresi kadar geçerli vize verilir.
  6. Ülkedeki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Vize: 14'üncü maddenin 2'nci fıkrasının (f) bendi uyarınca İkarnet izni başvurusunda bulunabilecek olanlara, bu amaçla otuz gün geçerli vize verilir.