Kaymakamlıklarca Verilen Hizmetler

Kaymakamlıklarca Verilen Hizmetler

Kaymakamlıklarca Verilen Hizmetler

HALİ ARAZİ İCARI

Hali araziler; konut, ağıl, tarımsal, küçük iş yeri veya büyük tarım amaçlı olarak 53/89 Hali Araziler ( İcarlama ve Yönetim) Yasası kapsamında icar edilir.

Gerekli Evraklar:

 • Kimlik Fotokopisi
 • Tapu Araştırma Belgesi
 • Evli ise evlilik belgesi
 • İkametgah belgesi

REZERV ARAZİ İCARI

Ağıl yapılması için Kaymakamlık tarafından uygun görülen yer, 53/89 Hali Araziler ( İcarlama ve Yönetim) Yasası kapsamında icar edilir.

Gerekli Evraklar:

 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Hayvan Teskeresi
 • İkametgah Belgesi
 • Veteriner Dairesi’nden kayıt belgesi

AKARYAKIT TAŞIMA RUHSATI

Akaryakıt taşıma maksadıyla, 13/1977 sayılı Akaryakıt( Depolama,Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından akaryakıt taşıma ruhsatı verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Polis Genel Müdürlüğü’nden Araç Evrakları ( Koçan.vb) ve Fotokopileri
 • Sürüş Ehliyeti ve Fotokopisi
 • T İzni ( Fotokopi)
 • Form
 • Bayilik Sözleşmesi

AKARYAKIT DEPOLAMA VE SATIŞ RUHSATI

13/1977 sayılı Akaryakıt( Depolama,Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından benzin istasyonlarına akaryakıt depolama ve satış ruhsatı verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Yer Planı 10 Fotokopi
 • Koçan 10 Fotokopi
 • Avon Proje 10 Fotokopi

AKARYAKIT DEPOLAMA RUHSATI

13/1977 sayılı Akaryakıt( Depolama,Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından kendi maksatları için akaryakıt depolayacak olanlara   akaryakıt depolama ruhsatı verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Mekanik Proje Fotokopisi
 • Koçan Fotokopisi
 • Yer Planı Fotokopisi
 • Apartman Sakinlerinin İzin Belgesi
 • İş yeri ise Belediye İşletme İzin Belgesi
 • Form

TÜP GAZ SATIŞ VE DEPOLAMA RUHSATI

13/1977 sayılı Akaryakıt( Depolama,Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından tüp gaz satışı yapan ev ,bayi ve ana bayi satışı yapan işletmelere   tüp gaz depolama ve satış ruhsatı verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Koçan Fotokopisi
 • Yer Planı Fotokopisi
 • Belediye Çalışma İzin Belgesi Fotokopisi
 • Apartman Sakinlerinin İzin Belgesi
 • Form

TÜP GAZ TAŞIMACILIK

13/1977 sayılı Akaryakıt( Depolama,Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından tüp gaz taşımacılığı yapmak üzere ruhsat verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Araç evrakları Fotokopisi
 • Sürüş Ehliyeti Fotokopisi
 • T İzni Fotokopisi
 • Form

TÜP GAZ DEPOLAMA RUHSATI

13/1977 sayılı Akaryakıt( Depolama,Nakliye ve Satış) Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından, şahıs ve işletmelerin kendi ihtiyaçları için kullanılan tüp gazın depolanması için izin verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Mekanik Proje Fotokopisi
 • Koçan Fotokopisi
 • Yer Planı Fotokopisi
 • Apartman Sakinlerinin İzin Belgesi
 • İş yeri ise Belediye İşletme İzni Belgesi
 • Form

KUYU SATIŞ İZNİ

Fasıl 351 ( Kuyular Yasası) kapsamında , Kaymakamlıklar tarafından   kuyu satış izni verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe

TANKER SU SATIŞ İZNİ

Fasıl 351 ( Kuyular Yasası) kapsamında , Kaymakamlıklar tarafından   tanker su taşıma izni verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Tanker İşletme İzni

KUYU İZNİ

Fasıl 351 ( Kuyular Yasası) kapsamında , Kaymakamlıklar tarafından, kuyu kazılmadan ve/veya mevcut kuyuya izin verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Koçan
 • 3 Adet Yer Planı
 • Güncel Emlak Formu

AV RUHSATI

18/209 Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından avlanmak amacıyla av ruhsatı verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

 • Av Tüfeği Koçanı ( Aslı)
 • Tasarrufu ( Aslı)

AV RUHSATINI YENİLEME

18/209 Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından Öğrenci Avcı, Avcı Adayı ve 3 yıl süreyle süresi dolmuş avını yenilemeyenlere yenileme işlemi yapılmaktadır.

Yenileme için istenilen belgeler:

 • Kimlik Fotokopisi
 • Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu
 • Polis Genel Müdürlüğü Sabıka Belgesi
 • 2 Adet Vesikalık Resim
 • Koçan ve Tasarruf Belgesi Fotokopisi
 • Eski Avcılardan Eski Avlanma Belgesi ( Aslı)

ATEŞLİ SİLAH TASARRUF RUHSATI

Ateşli silah bulunduran tüm vatandaşların Ateşli Silah Tasarruf Ruhsatı çıkarması gerekmektedir. Fasıl 57 1/2010 Sayılı Ateşli Silahlar Yasası   kapsamında, ateşli silah tasarruf ruhsatı Kaymakamlıklar tarafından koçanı olana verilmektedir.

TABANCA RUHSATI

Tabanca ruhsatı, Bakanlar kurulu kararı ile Fasıl 57 1/2010 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından koçanı olana verilmektedir.

SİLAH TAŞIMA İZİNLERİ

Av tüfeğini av günleri dışında verilen taşıma izni, Fasıl 57 1/2010 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Koçan (aslı)
 • Tasarruf (aslı)
 • Dilekçe

POLİGON İZİNLERİ

Av tüfeğini poligonda kullanmak için verilen izin, Fasıl 57 1/2010 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Koçan (aslı)
 • Tasarruf Belgesi (aslı)
 • Poligon Kartı (aslı, güncel mühürlü)

Ateşli silah ticaret izinleri

Ateşli silah satıcılarına verilen yıllık izin, , Fasıl 57 1/2010 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında kaymakamlıklar tarafından verilir.

TASDİK İŞLEMLERİ

Muhtar ve Noterden alınan belgelerin onayı, Pul Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından yapılır

Gerekli Evraklar

 • İlgili tasdiklenecek Evrak (aslı ve fotokopisi)
 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Belgenin muhtar ve iki aza tarafından imzalanmış olması gerekir

ALKOLLÜ İÇKİ İZİNLERİ

Restoran Market ve benzeri işletmelere verilen içki satış izni, Fasıl 144/Alkollü İçkiler Satış Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Kira sözleşmesi ve Koçan sureti
 • Kimlik fotokopisi
 • Belediye işletme izni
 • Karakter belgesi
 • Başvuru formu

ALKOLLÜ İÇKİ İZİNLERİ (YENİLEME)

Restoran Market ve benzeri işletmelere verilen içki satış izni yenilemesi, Fasıl 144/Alkollü İçkiler Satış Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Eski işletme izni
 • Eski alkollü içki izni

ÖZEL İZİN

Disko, bar ve benzeri iş yerleri için verilen içki izinleri, Fasıl 144/Alkollü İçkiler Satış Yasası kapsamında, içki izni koşulu ile dilekçe karşılığı Kaymakamlıklar tarafından verilir.

SOKAKLARDAN VE EVDEN EVE YARDIM TOPLANMASI

Yardım toplamak için verilen izin (SMS, bağış makbuzu, bağış kutusu), Fasıl 95/ Sokaklarda Ve Evden Eve Yardım Toplama Yasası kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Dilekçe
 • İsim listesi (toplayıcıların)
 • Rozet örneği

AĞAÇ BUDAMA İZNİ

Dönemsel olarak harup, zeytin ve hurma ağaçlarının budanması ve veya kesilmesi için alınan izin Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Parsel Koçanı
 • Yer Planı
 • Dilekçe

E-DEVLET KARTI

İnternetten kişisel bilgilere erişim için verilen kart, kimlik kartı ibrazı ile Kaymakamlıklar tarafından verilir.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İZİNLERİ

Eylem, çadır, yürüyüş ve veya benzeri etkinlik türleri için verilen izin, ilgili yasa kapsamında, dilekçe karşılığı Kaymakamlıklarca verilir.

DERNEKLERİN KURULMASI

Derneklerin kurulması için gereken izin, Birlikler ve Dernekler Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • 3 adet tüzük
 • Dilekçe

YABANCILARIN EVLENDİRİLMESİ

Yabancıların uyruklu kişilerin evlendirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili yasa kapsamında, evlenecek şahısların şahsen başvurmaları koşuluyla Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Pasaport (aslı ve fotokopisi)
 • İkamet Belgesi aslı (öğrenci, çalışan, oturma izni)
 • Bekarlık Belgesi aslı (Dışişleri Bakanlığı onaylı ve Türkçeye çevrilmiş)

DOĞUM KAYDI (KKTC)

Yeni doğanların (KKTC vatandaşı aile çocuklarının) doğum kaydı, ilgili yasa kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Doktor bildirim belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Anne, baba kimlikleri (aslı ve 2 fotokopisi)
 • Evlenme Belgesi (aslı ve 2 fotokopi)
 • Form (2 tane)

DOĞUM KAYDI (TC)

Yeni doğanların (TC vatandaşı aile çocuklarının) doğum kaydı, ilgili yasa kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Doktor bildirim belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Anne, baba kimlikleri (aslı ve 2 fotokopisi)
 • Evlenme Cüzdanı (aslı ve ilk 3 sayfa fotokopisi)
 • Form (2 tane)
 • Nüfus Kayıt Örneği (2 aslı)

DOĞUM KAYDI (YABANCI)

Yeni doğanların (Yabancı uyruklu aile çocuklarının) doğum kaydı, ilgili yasa kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Doktor bildirim belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Anne, baba Pasaport (aslı ve 2 fotokopisi)
 • Evlenme Belgesi (aslı 2 fotokopisi)
 • Form (2 tane)

ÖLÜM (KKTC)

KKTC vatandaşlarının Ölüm Belgesi, Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Ölüm nedenler belgesi (2 aslı)
 • Kimlik (aslı)
 • Forum (2 tane)

ÖLÜM (TC)

TC vatandaşlarının Ölüm Belgesi, Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Ölüm nedenler belgesi (2 aslı)
 • Kimlik (aslı)
 • Forum (2 tane)
 • Nüfus Kayıt Örneği (2 aslı)

ÖLÜM (YABANCI UYRUKLU)

Yabancı uyrukluların Ölüm Belgesi, Kaymakamlıklar tarafından verilir.

Gerekli Evraklar

 • Ölüm nedenler belgesi (2 aslı)
 • Pasaport fotokopisi (2 tane)
 • Forum (2 tane)

KÜTÜK KAYIT YANLIŞLIKLARI VE KUSURLARIN DÜZELTİLMESİ

İsim, doğum tarihi ve doğum yeri Kütük Kayıt yanlışlıkları ve kusurların düzeltilmesi işlemleri, ilgili yasa kapsamında Kaymakamlıklarca yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Düzeltme yapılacak ilgili evrak
 • Form

AD DEĞİŞİKLİĞİ

Doğumun kaydedilmesinden 12 aya kadar yapılacak ad değişikliği, ilgili yasa kapsamında, anne ve babanın birlikte iştirakı koşoluyla ve form doldurulması karşılığı Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

YENİ SOYADI

Yeni soyadının kaydı işlemleri, ilgili yasa kapsamında, form doldurulması ile Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Soyadının değiştirilmesi işlemleri, ilgili yasa kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

Gerekli Evraklar

 • Mahkeme kararı
 • 2 adet form

İNŞAAT RUHSATI

Bina yapılmadan önce alınan izin, Fasıl 96/Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında, inşaat izin dilekçe formu doldurulmasıyla, Kaymakamlıklar tarafından verilmektedir.

İNŞAAT ONAYI

Bina bittikten sonra alınan onay, Fasıl 96/Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında, bina bitiminde dilekçe ile yapılan başvuru karşılığı Kaymakamlıklar tarafından verilir.

PARSELASYON RUHSATI

Arsa Parselasyon, Taksimat, Yol inşaatı, Bina Taksimatı işlemleri, Fasıl 96/Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

PARSELASYON ONAYI

Arsa parsellendikten sonra yapılan onay işlemi, Fasıl 96/Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında Kaymakamlıklar tarafından yapılır.

RUHSAT YENİLEME

Ruhsat yenileme işlemleri, Fasıl 96/Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından yapılır.