Paintball

Paintball

PAİNTBALL

Bakanlığa muhatap dilekçe

KKTC Kimlik kartı fotokopisi

Polis Genel Müdürlüğünden alınmış Sabıka Kayıt Belgesi

Şirket onay belgeleri

Belediye işyeri çalıştırma belgesi (belediyeden izinli bir işyerinde faaliyet gösterecekse)

Kira sözleşmesi veya koçan

Yer planı