Trap-Skeet ve Atış Poligonu

Trap-Skeet ve Atış Poligonu

Trap-sket atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu kurma ve işletme amacıyla yapılan dilekçe ekinde istenilen belgeler;

  • Girişimci gerçek kişi ise, kimlik kartının onaylı örneği
  • Tüzel kişi ise kurumun ana sözleşmesi ile ortak ve yöneticilerinin kimlik kartlarının onaylı örnekleri
  • Sabıka kayıt belgesi

 

Tabanca atış poligonu kurmak amacıyla yapılan dilekçe ekinde ;

  • Poligonun kurulacağı yerin tapu planını, tapu veya kirada ise kira sözleşmesi
  • Tabanca atış poligonu inşaat planları
  • Tabanca atış poligonunun inşaat ruhsatı

 

Trap-Skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak amacıyla yapılan dilekçe ekinde;

  • Atış alanının kurulacağı yerin tapu planını, yerin tapusunu ve kirada ise kira sözleşmesi
  • Atış alanı inşaat planları
  • Atış alanı inşaat ruhsatı
  • Atış alanı inşaat ruhsatı veren merciden onaylı atış alanının en yakın meskun mahalden uzaklığını gösteren kroki