Şartlı Tahliye Kurulu

Şartlı Tahliye Kurulu

Şartlı Tahliye Kurulu

Şartlı Tahliye Kurulu,  İçişleri Müsteşarlığı başkanlığında, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlendireceği bir Üye,  Başsavcı’nın görevlendireceği bir Savcı,  Polis Genel Müdürü’nün I. veya II. Yardımcısı,  Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini,  Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi veya Yardımcısı,  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü  veya Muavini olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

Şartlı Tahliye Kurulu, her ayın ilk haftası  Cezaevi’nde  toplanmaktadır. Kurul’un çalışmalarını İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yürütmektedir. Kurul’un sekreterya  hizmetlerini Merkezi Cezaevi Müdürlüğü yapar.

Şartlı Tahliye Kurulu’nun toplantı yeter sayısı 5’dir. Kararlar, Hükümlülerin ıslah olup olmadığı,cezaevinde geçirdiği süre, mahkum olduğu suçun türü, ciddiyeti, vahameti,  işleniş tarzı, Yasa’ca öngörülen ceza, Mahkeme’nin  takdir ettiği hapislik cezasının süresi,  Şartlı Tahliye edilip serbest kalması halinde tekrar suç işleme durumu ve toplumda yaratacağı infial,  Şartlı Tahliye edilip serbest kalması halinde  toplum için tehlike teşkil edip etmeyeceği, sair diğer önemli  faktörler dikkate alınarak  oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başvuru  reddedilmiş sayılır. Çekimser oylar dikkate alınmaz.

Şartlı Tahliye Kurulu,  gerekli gördüğü durumlarda  herhangi bir kişiden hükümlü hakkında görüş almaya yetkilidir.

Şartlı Tahliye Tüzüğü (590 kB)