Konut Edindirme Birimi

Konut Edindirme Birimi

Konut Edindirme Birimi

Amaç:

Konut Edindirme Birimi’nin amacı,  KKTC’de ikamet eden  cw yurtdışında ikamet edip  kesin dönüş yapacak, kendisinin eşinin veya velayeti  altındaki çocuklarının , oturmaya elverişli  bir konutu  olmayan yurttaşları ; mortgage sistemi ile  ssatış veya uzun süreli icar yöntemiyle  sağlık koşullarına uygun,  sağlam, ucuz ve  kaliteli bir konut sahibi yapmak veya bu kişilere oturmaya elverişli  konut temin etmek veya konut yapımı için  arsa ve arazi temin etmektir.

23/78 Sayılı  Sosyal Konut Yasası iptal edilerek 63/2007 Sayılı  Konut Edindirme Yasası ve ilgili tüzükler ile görev yapan bir birimdir.

Konut Edindirme İdaresi:

İskan işleri ile ilgili Müsteşarlığın başkanlığında  oluşan Konut Edindirme  İdaresi tarafından idare edilir.

Konut Edindirme Birimi:

Sosyal  Konut Müdürü sorumluluğunda çalışan bir birimdir.

Konut ve Arsa Dağıtımı:

Asli görevleri  olank onut yapımı ve kırsal alanlarda arsa dağıtımı çalışmalarını sürdüren Konut Edindirme Birimi,  bu dağıtım  planlarını çeşitli duyuru yöntemleri ile halka duyurarak  ilgili projeye müracaat etmelerine  olanak sağlamaktadır. İlgili ve gerekli formlar,  dağıtım duyurusu  sırasında imza karşılığında verilmektedir.

İletişim:

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı binasında görev yapan birimin telefonu: 611 13 51’dir.

İlgili Yasa ve Tüzükler:

63/2007 Birleştirilmiş  Konut Edindirme Yasası

Hak Sahibi Tespit ve Öncelikler Tüzüğü

Finans Temini Tüzüğü

Arsa Bedeli Tüzüğü