Merkezi Av Komisyonu

Merkezi Av Komisyonu

AVCILIK

İlk defa av ruhsatı çıkaracak olan veya 3 yıl üst üste av ruhsatını yenilemeyen kişilerin eğitim ve sınava katılmaları amacıyla yapılan başvuru ekinde istenilen belgeler;

  • Kimlik fotokopisi
  • Sabıka kayıt belgesi
  • Sağlık kurulu raporu
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

Av ruhsatı çıkarabilmek için eğitim ve sınavdan geçerek av ruhsatuı cıkarabilir belgesi almaya hak kazanan kişilerin, ruhsat çıkarmadan belgeyi kaybetmesi durumunda yapılan dilekçe ekinde istenilen belgeler;

  • Kimlik fotokopisi
  • Sabıka kayıt belgesi

Karga ve Saksağan ile Mücadele özel izni almak amacıyla yapılan başvuru ekinde istenilen belgeler;

  • Kimlik fotokopisi
  • Sabıka kayıt belgesi
  • Geçerli av ruhsatı fotokopisi
  • Av tüfeklerinin kayıt belgesi ve tasarruf  ruhsatının fotokopisi

Merkezi Av Komisyonu

Merkezi Av Komisyonu, 18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında, av ve avla ilgili yaban hayvanlarının yaşam alanının korunması, varlıklarının sürdürülmesi, üretimi, koruma önlemlerinin geliştirilmesi ve avcılıkla ilgili eğitim projelerini düzenlenmesi için karar üretmektedir.

Merkezi Av Komisyonu, İçişleri ile ilgili Bakanlığın, Bakanlık Merkez binasında, Komisyon Başkanı’nın çağrısı ile toplanmaktadır.

Merkezi Av Komisyonu üyeleri, İçişleriyle görevli Bakanlık temsilcisi başkanlığında, Çevreden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi, Tarımdan Sorumlu Bakanlık Temsilcisi, Maliyeden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi, Avcılık Federasyonu Başkanı, Avcılık Federasyonu’nun Genel Kurulu’nca atanan Veteriner hekim ve diğer temsilcilerden oluşmaktadır.

Merkezi Av Komisyonu’nun Görevleri

İçişleri Bakanlığı Temsilcisi’nin ( Başkan) Görevleri:

Başkan, Komisyonun sevk ve idaresinden, bütçe harcamalarından, Komisyon adına yazılı ve görsel basına bilgi ve demeç verilmesinden , diğer üyelerin görevini yerine getirmesinden sorumludur.

Çevreden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi:

Komisayona, çevrenin korunması, iyleştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, insan sağlığını ve av hayvanlarını olumsuz etkileyen su,toprak,, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesini ve ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin göz önünde bulundurularak değişen çevre koşulları ile ilgili bilgileri komisyon üyelerine aktarmak.

Tarımdan Sorumlu Bakanlık Temsilcisi:

Komisyona tarımsal alanlar, tarımsal alanlarda kullanılan kimyevi ilaçların kullanımı ve kontrolünü, ülkede mevcut hayvan popülasyonu ve av hayvanı popülasyonu , hayvan hastalıkları, mevcut üretim yerleri, kurulacak üretim yerleri, orman alanları ve su alanları ile ilgili bilgileri komisyon üyelerine aktarmak.

Maliyeden Sorumlu Bakanlık Temsilcisi:

Komisyona, komisyonun bütçesinin hazırlanması, komisyon bütçesinin harcamalarının her ayın ilk toplantısında komisyon üyelerine sunulması ve avcılıkla ilgili yasada yer alan gelirlerin aylık ne kadar toplandığı ile ilgili bilgileri komisyon üyelerine aktarmak

Avcılık Federasyonu Temsilcisi ( Federasyon Başkanı)

Avcı birlikleri, avcı sayısı,susuzlukla mücadele, av hayvanları popülasyonları, sürekli av koruma bölgeleri, koruma cep bölgeleri,av bölgeleri, av tarihleri veya günleri, üretilen hayvanların sayısı,adaptasyonu ve doğaya salınması ile ilgili projeler, hangi tür av hayvanlarının av kuşunun ve/veya kuşlarının vurulması, öldürülmesi veya yakalanması ile ilgili bilgileri komisyon üyelerine aktarmak

Avcılık Federasyonu’nun Genel Kurulu’nca atanan Veteriner Hekim ve Diğer Temsilciler

Üyeler, Avcılık Federasyonu’nca verilen görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olurlar.Avcı Birlikleri’nin sorunları, avcılar ile ilgili sorunlar ve doğada bulunan av hayvanı veya kuşlarına zararlı olduğu tespit edilen her türlü zararlılar ile ilgili bilgileri komisyon üyelerine aktarırlar.